Samling: INDO NATURALS

Indo Naturals er et norsk firma som produserer de reneste såper. Medlem av World Fair Trade Organization. 

VISJON: Rene hav og en rettferdig verden

MISJON: Å gjøre hverdagen mer bærekraftig gjennom lett tilgjengelig og spennende etisk lagde null-plast produkter