Samling: WONKI WARE perfekt uperfekt

Det er ikke mange keramikkverksteder igjen i verden der man fortsatt gjør alt for hånd – fra kjevling av leire og forming til påføring av mønster og farge. Men hos Wonki Ware holder man fortsatt på den ”gamle” metoden. Wonki Ware er brukskeramikk i særklasse. Laget til deg av et team av dyktige håndverkere fra byen George i Sør-Afrika, under ledelse av Di Marshall. Wonki er et slanguttrykk for rar, skakk, snål – så Wonki Ware betyr altså noe sånt som rare og snåle ting.

Og er det noe vi trenger i en verden som stadig mer higer etter det såkalt perfekte, og der vi mer og mer fjerner oss fra det menneskelige i våre idealer, så er det nettopp noe rart og snålt. Noe som er formet av menneskehender, noe som noen har brukt lang tid på å lage, steg for steg. Til deg. Og fordi den ene koppen eller skålen ikke er helt identisk med den andre koppen eller skålen, så er Wonki Ware som oss mennesker: Unike og perfekte – fordi vi ikke er perfekte.

Og nettopp derfor kan vi senke skuldrene litt – og slappe litt av.